Ytre Enebakk skole
Tomterveien
1914 Ytre Enebakk

yes@enebakk.kommune.no

Tlf:   64924168
Fax: 64927439
Kontaktskjema
 

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:
        Alarmtelefon
     for barn og unge.


Barn og Unge
Det er IKKE din skyld

Velkommen til skolens hjemmeside

Her vil du finne uke- og lekseplaner for alle de 21 klassene på skolen. Siden oppdateres på mandager. Den inneholder også annen informasjon om skolen.


Nyheter

Kontaktlærere neste skoleår

Her er en oversikt over kontaktlærere skoleåret 2014-2015
Les mer »   10.06.2014

Kakefat fra 17`mai

Vi har mange kakefat, former og brett fra 6. klasses foresatte som lagde kaker til 17. mai.

Fint om det blir hentet i løpet av neste uke 24. Det som ikke blir hentet kan vi ikke ta vare på og det kastes.
Henvend deg på kontoret tlf 64924168

Hilsen oss på YES
03.06.2014

IMG_0058[1].jpg

Seier i Knapstafetten!

YES vant i dag Knapstafetten, som arrangeres av Knapstad skole, i konkurranse med 44 andre lag. Med tiden 9.32 satte laget ny løyperekord og senket den gamle med 14 sekunder. I tillegg fikk det andre laget vårt en strålende 5. plass. GRATULERER!
21.05.2014

Grunnlov002_5480736a.jpg

En magisk aften på YES

Med værgudene på laget og en masse opplagte og forberedte aktører, ble gårsdagens 1814-forestilling en flott opplevelse. Takk til alle som bidro.
Les mer »   21.05.2014

Jubileumsforestilling 20. mai

I anledning grunnlovsjubileet planlegger skolen en stor forestilling 20. mai kl. 18. Sett av kvelden. Dette blir morsomt!
24.04.2014

RSS

Visjon for Ytre Enebakk skole

Ytre Enebakk skole er en skole der det er godt å være og hvor alle i skolemiljøet har gode vekstforhold. For her blir alle sett og alle har omsorg for hverandre. Alle behandler hverandre med respekt. Det gjør at det blir trygt på skolen både for voksne og barn, og da vil elevene trives, og foreldrene er trygge for at barna blir ivaretatt og gitt det beste.
 
De møter et godt kvalifisert og engasjert personale som er trygge i sine roller. Lærerne er engasjerte og alltid godt forberedt. Derfor makter de også å engasjere og motivere elevene. De bruker varierte undervisningsmetoder, er spontane og utnytter elevenes egne ressurser og kunnskaper. De stiller tydelige kompetansekrav og er flinke til å formidle disse til så vel elevene som foreldrene. Lærerne tilpasser undervisningen slik at alle blir utfordret og får muligheter til å utvikle evnene sine maksimalt.
 
Ytre Enebakk skole setter elevene sine i stand til å overvåke sin egen læring.
De blir gitt tydelige, konkrete og målbare mål og vurderes ut fra disse.
All vurdering skjer i en positiv atmosfære der gode resultater roses fram. Elever, lærere og foreldre snakker godt sammen om elevens faglige utvikling. Den formelle elevsamtalen er viktig i dette arbeidet.
 
Ytre Enebakk skole er kontinuerlig opptatt av å avsløre og forbedre forhold som hemmer læring. Det kan være forhold i skolemiljøet, i klassemiljøet eller hos den enkelte lærer eller elev, eller samspillet mellom disse. Det er utviklet gode observasjonsmetoder til formålet, og i skole/hjemsamarbeidet søker man aktivt å identifisere slike faktorer og eliminere dem.
 
Ytre Enebakk skole er en lærende organisasjon der kunnskap og ideer deles. Det finnes ingen skott mellom team og avdelinger. Vi er en skole der det er avsatt tid til å utveksle ideer og kunnskaper så vel om fag som om enkeltelever. I dette arbeidet er det glidende overganger mellom SFO og skole der formelle og uformelle møter på forskjellige nivåer er en del av hverdagen. Det er hospiteringsordninger som setter oss i stand til å lære av hverandre på tvers av team og trinn, og vi har utviklet felles mål og regler for skolen.
 
Ytre Enebakk skole har en tydelig, forutsigbar og inkluderende ledelse som ivaretar skolens behov og utviklingspotensiale.
 
Vi er stolte av den unike beliggenheten og utnytter den i undervisningen. Nærheten til variert natur med vann, elv, skog og mark brukes i alle fag og til alle årstider. Elevene våre er glad i friluftsliv og varierte fysiske aktiviteter i nærområdet. De kjenner lokalhistorien og hvordan elva ble utnyttet i gamle dager, de lærer hva kulturkommunen Enebakk har å by på og de kjenner det unike fugle- og dyrelivet rundt skolen vår.
 
Elevene tilbringer en stor del av barndommen på skolen vår. Vi er bevisste på at det tilbudet vi gir, har stor betydning for små menneskers utvikling og vekst. Derfor er det en atmosfære på Ytre Enebakk skole som modellerer og fremmer respekt for andre mennesker. I løpet av de syv årene de er hos oss, har de fått den ballasten de trenger for å møte ungdoms- og voksenlivet: God sosial kompetanse, et positivt selvbilde, gode faglige kunnskaper, nysgjerrighet og engasjement.

Aktivitetskalender for de neste fire ukene

Søk

Google: